Darbo užmokestis

Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis litais su priedais ir priemokomomis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2015 m. I ketvirtis (EUR)

Ministras 3758
Viceministras 2290
Ministro patarėjas 1976
Ministerijos kancleris 2867
Departameto, valdybos direktorius 2059
Departamento, valdybos direktoriaus pavaduotojas 1743
Departamento patarėjas 1480
Skyriaus vedėjas, esantis depatamento, valdybos struktūroje 1740
Vedėjo pavaduotojas, esantis depatamento, valdybos struktūroje 1547
Skyriaus vedėjas, nesantis departamento, valdybos struktūroje 1683
Skyriaus vedėjo pavaduotojas, nesantis departamento, valdybos struktūroje 1393
Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) 1205
Vyriausiasis specialistas (darbo sutartinis) 884
Atašė 1452

Daugiau informacijos:

Finansų ir apskaitos skyrius

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-14