1. Investicijų įstatymas (1999-07-07 Nr. VIII-1312)
  2. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės (LRV 2001-04-26 nutarimas Nr. 478)
  3. Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašas (FM 2011-09-15 Nr. 1K-310)
  4. Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 (nauja redakcija 2013-07-23 Nr. V-717 ir patikslinimas 2014-12-23 įsakymu Nr. V-1417)
  1. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo 2013 – 2015 metais principai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-20
  2. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo prioritetai, investicijų projektų atrankos kriterijai ir jų reikšmės, investicijų projektų atrankos kriterijai ir jų pagrindimo lentelė, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-346 (pakeitimai: 2014-09-30 įsakymas Nr. V-1026 ir2014-12-30 įsakymas Nr. V-1431):
  1. Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas (FM 2009-02-13 įsakymas Nr. 1K-037)

 

Daugiau informacijos:
Sveikatos ekonomikos departamentas

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07