Teisėkūros iniciatyvų poveikio vertinimas

Sveikatos apsaugos ministerija parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei prioritetinės teisėkūros iniciatyvos – reglamentuoti netradicinės medicinos praktiką – numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymą:

Iniciatyvos tikslas – užkirsti kelią nesaugioms netradicinės medicinos (papildomosios ir alternatyviosios) praktikos paslaugoms, galinčioms padaryti žalą žmogaus sveikatai, sukuriant teisinę ir saugią šios veiklos aplinką paslaugų teikėjams ir vartotojams.

Daugiau informacijos:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Netradicinės medicinos iniciatyvų koordinavimo skyrius
Tel. (8 5) 219 3344
El. p. indre.markune@sam.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-14